Privacy Policy Koikenner.nl

PRIVACY

Koikenner.nl gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar bezoekers en is zich bewust van de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. In alle gevallen zullen we kritisch, integer en met respect omgaan met de persoonlijke gegevens die onze rapportage kan bevatten.


Adressen

Koikenner.nl is zich er van bewust dat de aard van de hobby om Koi te houden een uiterst zorgvuldige benadering van huisadressen vereist en zal deze niet op zijn website vermelden tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd. Uitgesloten zijn de adressen van dealers van wie het openbare karakter algemeen wordt gegeven en om commerciële of andere redenen juist wenselijk is.


Wedstrijden

Om deel te nemen aan een van de wedstrijden van Koikenner.nl hebben we wat persoonlijke informatie nodig. Deze gegevens worden gebruikt om de voortgang van de promotie aan te geven. Na deelname aan Koikenner.nl ontvang je ook de nieuwsbrief.


Nieuwsbrief

Koikenner.nl kunt u alleen een nieuwsbrief sturen als u daar om heeft gevraagd – rechtstreeks via de aanmeld mogelijkheid op de website of via een wedstrijd waaraan u heeft deelgenomen. Je e-mail wordt gebruikt om een nieuwsbrief te versturen of voor andere (speciale) acties, nieuws en waarschuwingen. In al deze correspondentie wordt de ontvanger in staat gesteld om geen berichten van zijn aard meer te ontvangen via een link in de e-mail.


Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Koikenner.nl zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken voor marketing- en promotie doeleinden.


Vermeldingen

Vanuit journalistiek oogpunt kan het voorkomen dat een naam of andere persoonsgegevens in de rapportage worden opgenomen. Koikenner.nl houdt altijd rekening met deze verklaringen, waarbij wordt getracht de mogelijke gevolgen van haar acties te overzien. Indien voornoemde of derden van mening zijn dat een verklaring niet passend is of anderszins van invloed zou kunnen zijn, kan of kan Koikenner.nl dit niet voorzien of kunnen voorzien, dan kan dit kenbaar worden gemaakt per e-mail of het contactformulier waarna wij zullen kijken het grondig.


Facebook login

Koikenner.nl gebruikt de Facebook login API, wat staat voor Application Programming Interfaces. Als je toestemming geeft voor deze API zal er communicatie tot stand komen tussen Facebook en Koikenner.nl. Hierdoor kan de informatie op je Facebook worden gedeeld met Koikenner.nl.


Cookies

Koikenner.nl maakt gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om een (terugkerende) bezoeker te herkennen. Ze worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen op te slaan. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.


Wijziging van deze privacyverklaring

Koikenner.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke wijziging wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de toepasselijke Privacyverklaring.