• Alle email adressen worden verzameld op 1 veilige plek.
  • Deze email adressen worden met niemand gedeeld.
  • Je krijgt alleen van mij emails en van niemand anders.
  • Je kan je op elk moment uitschrijven uit onze database. Onderaan elke email die je van mij krijgt staat een blauwe uitschrijflink die je kan klikken en je hoort nooit meer iets van mij.

Disclaimer foto-video-artikelen

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Koikenner niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Elke bezoeker kan reacties, foto’s, artikelen schrijven welke zo goed mogelijk van te voren nagekeken worden. 

Koikenner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Koikenner.

Deze website bevat ook informatie over activiteiten van derden. Deze informatie wordt niet opgesteld onder verantwoordelijkheid van Koikenner.nl. 

Bij fotomateriaal streven wij ernaar altijd de naam van de fotograaf te vermelden, voor zover bij ons bekend. Mocht de naamsvermelding bij een door u gemaakte foto toch ontbreken of onjuist zijn, kunt u contact met ons op nemen.

Al het materiaal op deze website wordt gepubliceerd met toestemming van de rechthebbende. Echter bestaat Koikenner.nl al meer dan 12 jaar en heeft ook meerdere webmasters, auteurs, gekend. Bij overname 2017 is contractueel bevestigd in artikel 1 overdracht website en artikel 2 overdracht van (gebruiks-)rechten,dat op auteursrechtelijke inhoud van koikenner.nl en koikenner.be,  in de breedste zin van het woord, gebruikt mogen worden ten behoeve van de website Koikennr. Mocht u menen rechthebbende te zijn en geen toestemming hebben gegeven voor gebruik van het materiaal op deze wijze, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 Koikenner kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de inhoud van website en artikelen .