Wat is Nitraat?

Dit is het product van de afbraak van nitriet door bacteriën.
Nitraat wordt in vrij grote hoeveelheden getolereerd door koi.

Hoe verlaag je de nitraat in je vijver?

De simpelste manier is het installeren van een planten-filter.
Nitraat is de voedings-stof voor planten.

Tenzij je een speciaal filter gebruikt is het erg lastig om het nitraatgehalte omlaag te krijgen.
Een hoog nitraatgehalte kan een negatief effect hebben op de groei van je koi
en zorgt ook voor een sterke groei van bepaalde algen die vervolgens een negatief effect kunnen hebben op het zuurstofgehalte en de pH van het water.

De aanwezigheid van zout in het water maakt nitraat giftiger,
maar tenzij het aanwezig is in enorm hoge hoeveelheden kan het geen kwaad.

De uitzondering hierop is wanneer je eieren of jonge vissen in het water hebt aangezien deze wel degelijk negatief beïnvloed worden door het nitraat.

Geef een reactie